Giải pháp Wifi tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM - Case Study

Updated: Aug 20, 2020


Thách thức:

 • Thiết kế tòa nhà bao gồm nhiều tầng và tường dày đặc , khó khăn trong triển khai thiết bị và đảm bảo khả năng xuyên tường của thiết bị Access Point.

 • Hệ thống cũ tốc độ chậm không đáp ứng được nhu cầu truy cập của người dùng

 • Không có dịch vụ marketing và kiểm soát truy cập người dùng.

 • Chưa xây dựng khả năng roaming chuyển vùng cho hệ thống wifi.

 • Giải pháp thông thường phải reboot thiết bị mỗi tuần, gây khó khăn cho đội ngũ IT.


Giải pháp từ DSN:

 • Sử dụng dòng cnPilot E410 (khả năng kết nối 256 người dùng dồng thời) triển khai xuyên suốt tòa nhà đảm bảo khả năng xuyên tường và độ tải cho người dùng.

 • Tất cả thiết bị đều được quản trị qua giao diện Cloud cnMeastro miễn phí từ Cambium.

 • Thiết lập hệ thống báo động qua email để đảm bảo thiết bị vận hành ổn định.

 • Thiết lập trang chào trên hệ thống Cambium tạo hiệu quả Marketing.

 • Thiết bị Cambium được vận hành 24/07 không cần phải reboot.

 • Phần quyền quản trị theo nhiều lớp đảm bảo an ninh cho hệ thống mạng bệnh viện.Chi tiết dự án:

 • Thiết kế 25 thiết bị cnPilot E410 , đội ngũ DSN đã lên các bản heatmap ( sơ đồ vùng phủ của wifi ) sau đó khảo sát thực tế để khớp thông số đảm bảo độ phủ cho toàn bộ tòa nhà.

 • Đáp ứng truy cập bảo mật cho đội ngũ nhân viên và y bác sĩ với một chính sách riêng, đáp ứng truy cập cho người khám chữa bệnh sử dụng với một trang chào quảng cáo được phục vụ từ giải pháp marketing của DSN.

> Tìm hiểu thêm về Cambium cnMatrix Switches

> Tìm hiểu thêm về Cambium cnPilot Access Points

> Tìm hiểu thêm về Cambium cnMaestro Controller

#casestudy #cnPilote410 #wlan #wifi

111 view0 comment

Recent Posts

See All

Now see what Gartner Says about Cambium Networks

cnPilot top alternatives ranked by recent software buyers Reviewed in Last 12 Months by Gartner This Vendor Cambium Networks User Overall Rating 4.5 Would Recommend 92% Yes COMPARE business Vendor U

Hồ Chí Minh - Việt Nam

Masteri Thảo Điền, Xa lộ Hà Nội

​Phường Thảo Điền, Quận 2

 • Facebook
 • Twitter

© Đức Sơn Networks - DSN