top of page

Xirrus Wireless Access Point

 

Wi-Fi Array là tên mà Xirrus sử dụng cho một thiết bị wireless access point cho phép tối đa 1.024 người dùng không dây kết nối với mạng không dây. Chỉ cần 1 Wi-Fi Array duy nhất là có thể thay thế toàn bộ mạng LAN không dây và một số điểm truy cập không dây.

(Giá List bên dưới chưa bao gồm VAT, License)

​Xirrus Indoors Access Point:

​Xirrus Outdoors Access Point:

 

​Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin, dưới đây là một số bài blog cho bạn:

bottom of page