Cambium cnMatrix Switches Specification

The cnMatrix series of fully managed switches delivers full Layer2 and Layer3 capabilities with enhanced access security. Cambium cnmatrix switch specification. Depending on the model, the cnMatrix EX2k series offers flexibility with SFP+ (10Gbps) of SFP (1Gbps) uplink ports.

​Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin, dưới đây là một số bài blog cho bạn:

Hồ Chí Minh - Việt Nam

Masteri Thảo Điền, Xa lộ Hà Nội

​Phường Thảo Điền, Quận 2

  • Facebook
  • Twitter

© Đức Sơn Networks - DSN